Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Haziran 2017 tarihli Konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçı ve sporculara verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmadaki şu ifadelerini çok önemli buluyorum: 


"Kültürü, sanatı, sporu belli kesimlerin tekelinde tutma saplantısının ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi, tam tersine bu tavır her alanda üzüntü verici bir sığlığa yol açmıştır.
İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimi
zin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız.

Çünkü devletin bizzat üstlendiği her iş ister istemez bürokrasiye, hantallaşmaya, verimsizleşmeye mahkumdur. Hatta daha ileri giderek söylüyorum, prensip olarak sanatçıların devlet memuru olmasını dahi doğru bulmuyorum. Ama ülkemizin çorak kültür sanat ikliminde, özellikle klasik Türk müziği, Türk halk müziği, folklor, hatta opera ve tiyatro gibi sanat dallarında devletin çekilmesinin yol açacağı boşluğun şu anda doldurulamayacağını biliyorum. Şartlar uygun hale geldiğinde tüm sanatçıların faaliyetlerini kendi özgür dünyalarında icra etmelerinin en doğrusu olduğunu düşünüyorum."

Bence bu, iktidarın temsil ettiği kültür ve sanat politikasının ve de yıllardır taraflar arasındaki farklılaşmanın bir taraftan görünen resminin ve algısının özetidir. Pek çok sahada da kendini belli eden bu algının nedenleri üzerinde durmak "sanatı tekelinde tuttuğu" belirtilen kesimlerin özellikle düşünmesi gereken bir husustur.

Bir başka husus da "irfan" konusunda iyice kafa yormaktır. Zira ülkemizde "irfan" konusunda ortak bir algı ve anlayış yoktur.

Cumhurbaşkanı "sanat dallarında devletin çekilmesinin yol açacağı boşluğun şu anda doldurulamayacağı" saptaması üzerinde de düşünülmesi gerekir.

Hangi taraftan olursa olsun sanat ve tiyatro camiasının konuşmayı dikkatle değerlendirmesi, bu konuşmayı esas alan diyalog ikliminin açık tutulması gayret etmesi ve geniş ufuklu sanat planını hazırlaması gerektiği açıktır. 

Melih Anık

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Gene Bir Pazar Sabahı(24 Mayıs 2015)

Sartre'ın Gizli Oturum Oyunu İçin Varoluşçuluk Üzerine Derleme

Kosta Kortidis’in 'Rulet’i