Kayıtlar

Mart, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

HÖST !

Bugün İBBŞT’da hâkim olan zihniyeti talihsiz bir kelimeye indirgemiş bulunuyoruz, ‘Höst’. İleride bu dönemi hatırlayacak olanlar ‘Höst Dönemi’ deseler çok da yanlış olmayacak. İBBŞT’nı yöneten sanatçılar, hoşlanmadıkları bir eleştiriye karşı anlamlı(!) buldukları bir kelimeyle cevap veriyor, ‘höst’.  Kendilerince ‘höst’ün anlamlı bir temeli var o da Muhsin Ertuğrul’un 1 Mart 1930’da yazdığı yazı. (http://tiyatromuzesi.org/drupal/muhsin_ertugrul/ihtisas_isi)

Osmanlıca Yazmayı Öğrenirsiniz de Her Yazılanı Anlayabilir Misiniz?

Resim
Anı kitaplarını okumaktan hoşlanıyorum. Bana salt (kuru kuru) tarih okumaktan daha çok şey veriyor. Şimdi elimde olan kitap ‘Sultan Abdülhamit Devri Hatıraları ve Saray İdaresi’.  Örikağasızâde Hasan Sırrı Bey’in anıları. Dergâh Yayınları’ndan çıkmış. Ali Adem Yörük yayına hazırlamış.
Ahmet Nafiz Paşa’nın oğlu olan Hasan Sırrı Bey, Nahid Sırrı Örik'in babasıdır. ‘II.Abdülhamid döneminde yetişen ve kırk yıla yakın devlet idaresinde bulunmuş idareci ve eğitim adamlarımızdandır. II.Abdülhamid döneminde mabeyn mütercimliği yapmış ve bu sırada Shakespeare’in iki eserini tercüme etmiştir. Maarif Nezareti ve Rüsumat Emaneti mektupçuluğu görevlerinde bulunmuş, Darülmuallimin ve Mekteb-i Hukuk’ta dersler vermiştir. II.Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında müderrisliğe devam etmiş ve emekli olduğu 1920 yılına kadar Rüsumat genel müdürlüğü yapmıştır.’ (Kitabın Giriş bölümünden)

Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yılları ve Mimar Egli'nin Anıları

Bir süredir Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ile  ve  Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait anıları okuyorum. Bu konuda Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan  “Atatürk’ün Mimarının Anıları- Genç Türkiye İnşa Edilirken” isimli kitabı buldum. Kitap Ernst A. Egli’nin anıları. Kitabı Güven Göktan Uçer çevirmiş.
"Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri 1927 yılında bir karar alır: Eğitim ve kamu binaları çağın en gelişkin örneklerine uygun olarak tasarlanacak ve inşa edilecektir.Mevcut mimar kadrolarıyla en yeni teknikleri yakalamak ve uygulamak kolay olmadığından bu iş için yabancı uzmanlar davet edilir.Viyanalı genç mimar Ernst A. Egli de gelenler arasındadır.”  (Kitabın arka kapağından alıntı)
Ernst A. Egli Türkiye’de 13 yıl kalır. Atatürk ile tanışır. Atatürk’ün yaptıklarını övgüyle anlatır. Ben kitabı çok ilginç buldum. Egli’nin anılarından üçünü paylaşmak istiyorum.
Müzik okulunun inşaatı bittiğinde Kemal Paşa okulu denetlemek için gelmiş. Tuvaletler hariç …