Kayıtlar

Ocak, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hangi Darülbedayi?

Resim
Aşağıda ‘Coriolanus’ isimli oyunun künyesini verdim. Türk Tiyatrosu Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 1965 tarihli 363. sayısının tam ortasında yer alıyor.Tiyatroda Büyük Ufuklara, Hayâllere İhtiyaç Var

İstanbul’da 200-250 civarında tiyatro topluluğu olduğu söyleniyor. Yılda 280 oyun seyrettiğini söyleyen Baysan Pamay bu alanda duyduğum seyirci rekorunu elinde bulunduruyor.  Baysan Bey ile görüşmemizde bazı oyunları birden fazla seyrettiğini, galiba bir oyunu en çok seyretme sayısının da  beş  olduğunu söylemişti. Seyrettiği oyunları ‘sayan’ bir eleştirmenin 160 oyun seyrettiğini okumuştum. Benim rekorum 70 civarında.

Darülbedayi Ruhu ve İBBŞT Modeli

Paris’deki Odeon Tiyatrosu müdürü Mösyö Antuan’ı(M.Antoine) İstanbul’a çağırarak Şehzadebaşı’nda Letafet Apartmanında te’sis eylediğim ve Darülbedayi ismini verdiğim Tiyatro Mektebi’nin müdürlüğüne ta’yin ettim.”

Câmilerimizin Hârikulâde Olması İçin

Resim
Bu sabah rastladığım bir 'twit' bana bu yazıyı yazdırdı. Twit  Abu Dhabi’deki  ‘Sheikh Zayed Grand Mosque’ (Şeyh Zayed Ulu Camii) hakkında idi. Biraz araştırdım.  Camiyi tanıtan http://m.szgmc.ae/en adresinde bir sayfa  var. Cami nasıl bir vizyon ve rüya ile yapılmış, yapımın temellendiği teori nedir orada yazılı. Bu sayfa bile vizyonu anlatmaya kâfi.


Yazıldığına göre liderin ‘imkânsız diye bir şey yoktur’ vizyonundan yaratılmış bu yapı. (Hatırlayın, Caligula : ’İmkânsızı istiyorum’) Caminin mesajında  Kur’an’ın 49:13 ayetinden( ‘Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık.Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere boylara ayırdık. Allah katında en seçkininiz kötülüklerden en çok korunanızdır. Allah her şeyi bilir her şeyden de  haberdardır’ Meâl: Yaşar Nuri Öztürk)  esinlenilmiş. Tolerans, fikirlere saygı ve fikirlerin teatisinden  insan hayatının ve tarihinin zenginleşmesine vurgu yapılması amaçlanmış. Caminin Abu Dhabi ve çevresinde sevgi, tole…